top of page

Sök Bidrag

Alla verksamheter som bedriver ett socialt och humanitärt arbete inom Nässjö kommun och kommer i kontakt med utsatta/behövande barn och ungdomar är välkomna med en ansökan om bidrag. 

Alla föreningar, församlingar & organisationer är välkomna med ansökan om bidrag för sociala och humanitära insatser, avseende i första hand barn och ungdomar i Nässjö med omnejd. Bidragen fördelas efter ansökningar och beslut i styrelsen.

Har du frågor angående bidragen kan du vända dig till vår kassör, Bo Lindgren, via frågeformuläret. Se kontakt/hitta oss.

 

"Vi vill stödja lokala projekt

med fokus på barn & unga".

bottom of page