top of page

Om oss

Butiken KÄLLAN startade sin verksamhet i november 2013.

 

I mars 2015 bildades en egen fristående ideell förening - Secondhandbutiken KÄLLAN Nässjö, med en styrelse bestående av 7 personer. 

 

Verksamhetens övergripande mål är att generera en hög nettobehållning för bidrag till sociala och humanitära insatser i Nässjö och Kenya.

 

Verksamheten bygger på en kristen värdegrund, och vi vill med vår verksamhet även skapa en positiv och välkomnande mötesplats med gemenskap för våra gåvogivare, kunder och medarbetare.

.

Arbetet i butiken leds av föreståndaren, och består av ca 60 volontärer med stort intresse och engagemang för verksamhetens syfte och mål. Varje vecka läggs många arbetstimmar av våra volontärer för att iordningsställa alla skänkta varor från våra generösa gåvogivare och förbereda och exponera dessa för försäljning till våra kunder.

 

Av nettobehållningen fördelas 50 % till New Life Mission, och 50 % till styrelsen KÄLLAN att fördela efter ansökan.

 

Bidragen till Nässjöområdet fördelas efter beslut i styrelsen, till

föreningar, organisationer, församlingar m.fl, som i sin verksamhet kommer i kontakt med socialt och humanitärt utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Dessa föreningar, församlingar och organisationer m.fl är våra samarbetspartners och utgör därmed en mycket viktig länk för oss att kunna nå ut med stöd till vår målgrupp.

 

Bidragen till New Life Mission utbetalas till stöd för deras omfattande arbete bland utsatta människor i Kenya.

Se Samarbetspartners.

För oss som jobbar på Källan känns det naturligtvis inspirerande att vi får vara med i den positiva utveckling vi nu ser. Får man vara lite personlig så tror jag att vi alla som delar arbetsgemenskapen upplever att vi också delar något mycket större än det vi ser varje arbetsdag. Vi delar på en vision att göra skillnad, skillnad för utsatta barn i Kenya men också i Nässjö Kommun. När man tar del av de, ibland livsavgörande insatser som Källan bidragit till, blir det här ”jobbet” mer än bara ett ”jobb”, det blir en livsstil. Något som berikar en som människa mer än mycket annat.

En annan betydande del i vårt engagemang är det vi bidrar med i miljösammanhang. Att ta till vara en mängd saker och ge de dom ett nytt och förlängt användande är ren miljövård. Alldeles för mycket slängs långt innan det är förbrukat och ersätts med nya, många gånger sämre och miljöbelastande produkter. Förödande för vår natur.

Under de år Källan har funnits, har den sociala upplevelsen bara växt. Här träffas människor, byter tankar med varandra över en kopp kaffe eller i kassakön. Men i väldigt många fall med personalen. Att mötas av ett vänligt leende, ett ”hej och välkommen” eller ”självklart hjälper vi med det”, bidrar till trivsel och viljan att återkomma.
Många nya bekantskaper knyts, vilka i flera fall övergår till vänskap. Här kanske en av dom viktigaste orsakerna till Källans framgång går att finna. De ”mjuka” värdena, 
atmosfären, det personliga mötet. Att bli sedd helt enkelt.

-Samuel

Volontär berättar

En till volontär berättar

Det är med stor glädje man går till Källan, för att ta sig an olika arbetsuppgifter, som i förlängningen gör stor skillnad för barn i Kenya och barn i Nässjö.

Det är fantastiskt att ha fått möta nya människor, som har blivit ens nya vänner. Vi jobbar mot samma mål och vill göra ett bra jobb. Det svetsar samman.

Det är också en förmån att få möta kunderna i butiken, i kassan och i cafeterian.

Jag är glad och stolt att få vara med i detta sammanhang.

Det är stort. Jag är tacksam.

 

-Vivi-Anne

Stammis har pennan

Det finns många anledningar att gå till Källan. Man kan skänka saker som blir till dubbel glädje för andra. Till exempel för kvinnan i Kenya som kan hämta friskt vatten ur en nyborrad brunn - tack vare pengarna som kommit in till Källan. Eller för lille Kalle i Nässjö som kunde få vara med på sommarlägret som Källan sponsrade. 

Att man dessutom kan göra fynd och träffa trevligt folk - gärna över en kopp kaffe och en våffla - det är bonus!

 

Vi gillar Källan. Det är  något med atmosfären som drar oss dit. Det blir spännande att följa utvecklingen i fortsättningen.

-Holger

Bidragsmottagare

Frälsningsarméns sociala arbete i Nässjö är oerhört tacksamma för det fina samarbete som vi har med secondhandbutiken källan. Källan är med och bidrar till att att vi bland annat kan genomföra sommarresor, familjeläger mm.

Bidraget har även gjort att vi har kunnat hjälpa barnfamiljer som har hamnat akut ekonomisk kris samt fått vara med och betala deltagaravgifter till olika föreningsaktiviteter för barn.

Än fler exempel skulle kunna ges och vi är tacksamma för att ni hjälper oss att kunna hjälpa andra. 

 

-Frälsningsarmen Nässjö

bottom of page