top of page

Samarbetspartners i Nässjöområdet

KÄLLAN samarbetar med ett flertal verksamheter och organisationer inom Nässjö kommun för att nå ut med stöd och bidrag till de mest behövande barn och ungdomarna i Nässjö med omnejd. Tack vare detta samarbete når vi vår målgrupp, som av olika skäl inte har möjlighet att delta som andra barn i de gemenskaper och aktiviteter som erbjuds i samhället.
 

Ett bidrag till lägeravgift, sportutrustning, medlemsavgift i någon förening, skolresa, sommaraktivitet m.m ger möjlighet till engagemang och deltagande i den lokala föreningsverksamheten. Vi lämnar stöd till föreningar och församlingars sociala och diakonala arbete för barn och ungdomar, samt bidrag till aktiviteter som befrämjar integration och sociala kontakter.
Med hjälp av ett effektivt och engagerat arbete bland dessa föreningar och verksamheter når vi ut till vår målgrupp, och detta utgör en stark motivation för oss att jobba på KÄLLAN.​

 

Några av de som tagit del av våra bidrag för barn och ungdomsarbete är:

 • Allians- och Baptistförsamlingens sociala arbete, Nässjö

 • Brinells högstadium, Nässjö

 • Equmeniakyrkans sociala arbete,  Nässjö

 • Familjecentralen, Nässjö

 • Frälsningsarmen Nässjö

 • Integrations arbete för nyanlända barn

 • Hela Människans barnfond, Nässjö

 • KFUM sociala arbete, Nässjö

 • Pingstkyrkans sociala arbete, Nässjö

 • Nässjö Fotbollsförening (NFF)

 • Nässjö Handbollsförening

 • Nässjö Scoutkår

 • Parkskolan, Bodafors

 • Rosenholmsskolan, Forserum

 • Skolkyrkan, Nässjö

 • Svenska Kyrkans sociala arbete, Nässjö

 • M fl

logosidfot.png

New Life Mission

Målet för NLM är att hjälpa människor till en bättre vardag och ge dem ett hopp om en tryggare framtid. Varje människa är viktig, oavsett kön, ålder eller social status. NLM önskar att barn ska få en trygg och säker uppväxt där utbildning och lek går hand i hand. 

New Life Mission, NLM, är en fristående kristen organisation som grundades 1978, som ett resultat av missionsarbete i Kenya och arbete tillsammans med Kenyanska myndigheter i bl.a fängelser. Arbetet i Sverige och  Norge har varit att förmedla bistånd och fadderskap till Kenya och de olika projekt som gjorts.


En kristen organisation grundades i Nairobi 1978, vilka såg behoven av de många unga människor och barn som stod i desperat behov av hjälp. Genom arbete inom de Kenyanska fängelserna stod man ofta ansikte mot ansikte med frågan:” Vad kan ni göra för mig när jag blir fri?”
Ett rehabiliterings program för ex-fångar startades vilket nu har förändrats till yrkesskolor för ungdomar. Snart fanns ytterligare en fråga från fängelsets socialchef, ”Kan ni göra något för barnen vilkas mammor sitter dömda i våra fängelser?” NLM öppnade då ett barnhem, "Barnhemmet Samariten" för att öppna armarna för dem.
 
New Life Mission  vilar på en kristen grund där mission och bistånd går hand i hand och där målet är att ge så många människor som möjligt en bättre start i livet. Och detta gör vi genom bl. annat Barnhemmet Samariten, Mariahemmet, förskolor, yrkesskolor, sociala program samt andra utvecklingsprogram av olika slag.

Vill du veta mer om deras arbete? 

bottom of page